ติดต่อเรา  • ช่องทางติดต่อเรา สถานที่ตั้งวัดป่าห้วยส้มสุก เลขที่ ๕๒ หมู่ ๗ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๓๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่ คุณแอร์ ๐๙๓-...