กฎระเบียบของวัดป่าห้วยส้มสุก พระภิกษุ-สามเณรที่มาปฏิบัติธรรม-จำพรรษา

ทางวัดจะไม่รับพระภิกษุ-สามเณรที่มีข้อห้ามดังนี้

  • ใช้เครื่องมือสื่อสารมือถือทุกชนิด
  • พูดเสียงดังเรื่องทางโลก
  • ชักชวนสตรีไปนั่งคุยบนกุฎิ
  • สนทนากับญาติโยมเป็นชั่วโมงบนศาลา (เว้นมีเหตุจำเป็น)
  • เกียจคร้านในข้อวัตรปฏิบัติ
  • รังเกียจอาหารบิณฑบาต
  • บอกใบ้หวย-ดูดวง
  • ไม่มีความเคารพต่อพระวินัย
  • ไม่มีความเคารพต่อพระอาวุโส
  • ย่อหย่อนในการภาวนา-นั่งสมาธิ-เดินจงกรม

 ทางวัดยินดีต้อนรับพระภิกษุ-สามเณรที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมธุดงควัตรเพื่อความสงบเข้าสู่มรรคผลนิพพาน