ระเบียบในการเข้าปฏิบัติธรรมของฆราวาส ณ วัดป่าห้วยส้มสุก

การเดินทาง

 • ก่อนเดินทางมากรุณาแจ้งวันและเวลาเดินทางและจำนวนผู้ปฏิบัติและถ่ายสำเนาบัตรประชาชนให้กับแม่ชี๑ใบ
 • กรุณาโทรแจ้ง 

-    คุณแม่ชีกระต่ายที่เบอร์ ๐๙๒-๗๖๓๙๕๓๐ หรือคุณสามที่เบอร์  ๐๘๐-๖๗๗๓๗๓๓ และ ๐๙๕-๖๗๔๗๐๐๗ 

 • หากเดินทางมาถึงก่อนเวลา ๑๗.๐๐น. ให้ผู้เข้าปฏิบัติเข้าพบพระอาจารย์ยุทธนาเพื่อรับข้อโอวาทในการอยู่ปฏิบัติที่วัด
 • หากเดินทางมาถึงหลังเวลา ๑๗.๐๐น. ให้พบแม่ชีเพื่อเข้าที่พักและในเวลาเช้าหลังพระฉันภัตตาหารให้เข้าพบพระอาจารย์

 

การแต่งกาย

ควรเป็นชุดบวชสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ศีล๘ ตามแบบสากล

 • สำหรับสุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อ-กางเกงขายาวสีขาวเท่านั้นและไม่บางจนเกินไป
 • สำหรับสุภาพสตรี  ต้องสวมเสื้อยาวคลุมสะโพก-ผ้าถุงต้องยาวเกินครึ่งน่องสีขาวเท่านั้นและไม่บางเกินไป

 

ข้อปฏิบัติ

 • ฆราวาสที่มาปฏิบัติต้องอยู่ในศีล ๘
 • รับประทานอาหารมื้อเดียว (งดรับประทานอาหารและของขบเคี้ยวหลังเที่ยงวัน)
 • งดแต่งหน้าทาปาก ทาเล็บ และใช้เครื่องหอมทุกชนิด
 • งดพูดคุยเสียงดังเรื่องทางโลก
 • งดพูดมากโอ้อวดตัวเองและไม่ทำอย่างที่พูด